Noticias de Hoy
Festival Solidario A Coruna
Fecha: 28/02/2014
Horario: 21:00 a 21:00

Festival Solidario

A Fundación Jóvenes y Desarrollo organiza un Festival Solidario o venres 28 con César de Centi e Tiruleque no Teatro Salesianos San Juan Bosco de A Coruña.

A beneficio da ONGD e do proxecto de cooperación ao desenvolvemento "Promoción da muller indíxena" (Departamento Alta Verapaz / Municipios de San Pedro Carchá e San Pablo Chisec - Guatemala) a cita musical será presentada pola actriz e xornalista Genma Pardo a partir das 21 horas e Jóvenes y Desarrollo Galicia agarda unha boa resposta do público coruñés para desfrutar dunha velada que promete boa música, así como algunhas sorpresas para os asistentes.

Tentar encher as case 450 localidades do Teatro Salesianos San Juan Bosco semella ambicioso pero non imposible. Os organizadores deste Festival, dende a Delegación Galicia da Fundación Jóvenes y Desarrollo, queren conseguilo e dende hai semanas xa están difundindo dito evento o mais posible. Actos como este, previsto para o vindeiro venres 28 a partir das 21 horas, están incluídos dentro da programación das actividades de captación de fondos para a consecución dos obxectivos da organización nos diferentes proxectos de sensibilización e educación para o desenvolvemento en Galicia que actualmente están levando a cabo e nos de cooperación internacional que executan a miles de quilómetros, nos máis de 20 países empobrecidos do mundo onde á organización ten presencia. E nos tempos de crise global actuais accións como esta son máis que necesarias. Por iso contarán coa colaboración desinteresada da actriz e xornalista Genma Pardo para presentar o evento, así como da canción de autor do coruñés César de Centi, que ven de publicar o seu segundo disco “La luz de los gigantes”, e da música festeira de Tiruleque, grupo folk herculino que o ano pasado tamén sacou á luz o seu segundo traballo discográfico “Mu!!”.

Dende hai xa días e de maneira anticipada, están á venda os bonos axuda ao prezo de cinco euros, pudendo tamén adquirilos o mesmo día do Festival en taquilla. Tamén existe a posibilidade de dar donativos a través da Fila 0 habilitada para o caso.

A maiores dos concertos, Jóvenes y Desarrollo ten previsto dar a coñecer as súas actividades con stands no propio recinto, presentar brevemente no Festival o traballo da organización, que o ano pasado cumpriu 25 anos de existencia, así como algunha que outra sorpresa, como o sorteo gratuíto entre o público dun lote de produtos de comercio xusto, campo polo que a ONGD aposta na tarefa de contribuír ao desenvolvemento local dos países do Sur a través da súa comercialización.

O concerto tamén está organizado polo Colexio Salesianos San Juan Bosco, que cede o recinto, contando coa colaboración do bar “A Repichoca” e da cafetería “O Toll”, locais hostaleiros da cidade herculina.

----------------------

La Fundación Jóvenes y Desarrollo organiza un Festival Solidario el viernes 28 con César de Centi y Tiruleque en el Teatro Salesianos San Juan Bosco de A Coruña

A beneficio de la ONGD y del proyecto de cooperación al desarrollo "Promoción de la mujer indígena" (Departamento Alta Verapaz / Municipios de San Pedro Carchá y San Pablo Chisec - Guatemala) la cita musical será presentada por la actriz y periodista Genma Pardo a partir de las 21 horas y Jóvenes y Desarrollo Galicia espera una buena respuesta del público coruñés para disfrutar de una velada que promete buena música, así como algunas sorpresas para los asistentes.

Intentar llenar las casi 450 localidades del Teatro Salesianos San Juan Bosco parece ambicioso pero no imposible. Los organizadores de este Festival, desde la Delegación Galicia de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, quieren conseguirlo y desde hace semanas ya están difundiendo dicho evento lo más posible. Actos como este, previsto para el próximo viernes 28 a partir de las 21 horas, están incluidos dentro de la programación de las actividades de captación de fondos para la consecución de los objetivos de la organización en los diferentes proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en Galicia que actualmente están llevando a cabo y en los de cooperación internacional que ejecutan a miles de kilómetros, en los más de 20 países empobrecidos del mundo donde la organización tiene presencia. Y en los tiempos de crisis global actuales acciones como esta son más que necesarias. Por eso contarán con la colaboración desinteresada de la actriz y periodista Genma Pardo para presentar el evento, así como de la canción de autor del coruñés César de Centi, que acaba de publicar su segundo disco “La luz de los gigantes”, y de la música festiva de Tiruleque, grupo folk herculino que el año pasado también sacó a la luz su segundo trabajo discográfico “Mu!!”.

Desde hace días y de manera anticipada, están a la venta los bonos ayuda al precio de cinco euros, pudiendo también adquirirlos el mismo día del Festival en taquilla. También existe la posibilidad de dar donativos a través de la Fila 0 habilitada para el caso.

A mayores de los conciertos, Jóvenes y Desarrollo tiene previsto dar a conocer sus actividades con stands en el propio recinto, presentar brevemente en el Festival el trabajo de la organización, que el año pasado cumplió 25 años de existencia, así como alguna que otra sorpresa, como el sorteo gratuito entre el público de un lote de productos de comercio justo, campo por el que la ONGD apuesta en la tarea de contribuir al desarrollo local de los países del Sur a través de su comercialización.

El concierto también está organizado por el Colegio Salesianos San Juan Bosco, que cede el recinto, contando con la colaboración del bar “A Repichoca” y de la cafetería “O Toll”, locales hosteleros de la ciudad herculina.