Noticias de Hoy
Concurso Cabalar Ascension 2018 de Santiago de Compostela
Fecha: 10/05/2018
Horario: 01:00

Concurso Cabalar Ascensión 2018 de Santiago de Compostela

CONCURSO CABALAR ASCENSIÓN 2018

Mercado Nacional de Gando de Santiago (Amio)

INSCRICIÓNS 09:30 h Apertura de inscricións para participar nos concursos morfolóxicos puntuables para a “Copa Galicia de Pura Raza Galega 2018” e nos concursos de cabalos e eguas cruzados, ponis e percheróns. Lugar: Mesa do xurado.

CONCURSOS MORFOLÓXICOS DE CABALOS E EGUAS CRUZADOS

10:00 h Concurso morfolóxico de cabalos cruzados (maiores de tres anos)

  • PREMIOS: 1º Premio 120 € | 2º Premio 90 € | 3º Premio 60 € 8

10:30 h Concurso morfolóxico de eguas cruzadas (maiores de tres anos)

  • PREMIOS: 1º Premio 120 € | 2º Premio 90 € | 3º Premio 60 €

CONCURSOS MORFOLÓXICOS DE PURA RAZA GALEGA P.R.G.

11:00 h Concurso Morfolóxico puntuable para a “XVII Copa Galicia P.R.G.” de Cabalos de Pura Raza Galega. Sección sementais maiores de 3 anos. Inscritos no libro xenealóxico da raza.

  • PREMIOS: 1º Premio 120 € | 2º Premio 90 € | 3º Premio 60 €

11:30 h Concurso Morfolóxico puntuable para a “XVII Copa Galicia P.R.G.” de Cabalos de Pura Raza Galega. Sección eguas maiores de 3 anos. Inscritos no libro xenealóxico da raza.

  • PREMIOS: 1º Premio 120 € | 2º Premio 90 € | 3º Premio 60 €

EXHIBICIÓN DE ANDADURA TRADICIONAL GALEGA NAS MODALIDADES DE SERRADA E CHAPEADA

12:00 h Exhibición a cargo dos xinetes de Andadura Tradicional Galega nas modalidades de marcha Serrada (dous tempos) e marcha Chapeada (catro tempos).

9 CONCURSO MORFOLÓXICO DE CABALOS E EGUAS PERCHERÓNS “II TROFEO CABALO SANTIAGUEIRO” DE CABALOS E EGUAS PERCHERÓNS. Sección única (Participarán machos e femias)

12:30 h Concurso morfolóxico de cabalos e eguas percheróns (maiores de tres anos)

  • PREMIOS: 1º Premio 120 € 2º Premio 70 € 3º Premio 60 € 4º Premio 50 € 5º Premio 50 €

13:00 h Entrega de premios as ganderías gañadoras e do “GRAN PREMIO DRAGÓNS DE SANTIAGO” TROFEO INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (que recaerá na egua ou cabalo de Pura Raza Galega que obteña maior puntuación nos concursos morfolóxicos da Feira Cabalar da Ascensión).

13:10 - 14:00 h Gran ESPECTÁCULO ECUESTRE DE DOMA “ASCENSIÓN 2018”