Noticias de Hoy
Fecha: 19/12/2013 a 02/02/2014

O clamor da túa presenza

Mostra pictórica de Manuel Vidal: O clamor da túa presenza

Pintor xestual, enérxico e fiel a imaxen real do que ve, vive e reflexa o dia a día. Propón dende a súa experiencia, a existencia dunhas cores e formas da natureza cara ó espectador.

Debuxa e desdebuxa respecto da figuración dos rostros e curvas que plantexa, con tonalidades frías a quentes , obxetivizando o movemento do pincel e representando en cada esceario única e exclusivamente a mensaxe inicial que tiña pensado transmitir.