Noticias de Hoy
simulacro
Localidad: Ourense
Fecha: 31/05/2019 a 30/09/2019
Horario: 01:00 a 01:00

Exposición en Ourense: Comportamento para un simulacro

Exposición en Ourense: Comportamento para un simulacro.

Antonio Guerra (Zamora, 1984) O seu traballo revela unha aproximación interdisciplinar ao medio fotográfico, onde escultura, fotografía e instalación fusiónanse para reflexionar sobre os procesos de transformación da paisaxe e a nosa percepción do mesmo a través da imaxe. A natureza, o home e a súa pegada son temas que lle interesan como autor.

Nos últimos anos explorou e investigou as posibilidades estéticas do espazo, contornas naturais e escenarios cotiáns, que son intervidos e fotografados como fío argumental e relacionado co individuo como axente principal na alteración do medio. Estas accións teñen dúas intencións: primeiro convidan a cuestionar a paisaxe como construción ideolóxica e buscan un achegamento á natureza e preocupación pola acción do home. E ao mesmo tempo, pretenden explorar a paisaxe e a súa simboloxía, a través de conceptos como ilusión e realidade ou memoria e transformación. Dados os usos e a maneira na que alteramos a natureza, ao achegarme a esta dun modo artificial, pretendo pór de manifesto leste constante abuso, onde a paisaxe é recreado e desaparece, subliñando esta fraxilidade do medio ambiente nunha natureza chea de artificios.

No proxecto que presentamos "Comportamento para un simulacro" investiga a relación entre a acción do home na contorna e a súa vinculación coa fotografía como obxecto a intervir. Para iso, manipula a propia obra coa intención de ampliar os límites da fotografía, creando unha relación entre obxectos, a contorna e o medio fotográfico. Recorrendo á intervención e accións na paisaxe e a manipulación da propia obra fotográfica, creando un diálogo entre realidade e ficción, paisaxe e representación. Ao combinar diferentes disciplinas (collage, instalación, fotografía expandida) tenta descubrir o que estaba implícito na contorna a través dos atributos do medio fotográfico. Deste xeito, nun mesmo emprazamento, podemos xogar co modo en que se percibe a paisaxe real, o representado e o imaxinado, como un xogo de espellos, onde a contorna corre perigo de converterse nun simulacro de si mesmo.