Noticias de Hoy
Steve Reic
Fecha: 11/04/2014
Horario: 12:00

Moving into a new age

MÚSICA E DANZA - CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE LUGO

MIHLSons - XXI
Concerto didáctico ás 11.00 horas
Concerto ás 20.30 horas

- Grupo de Percusión do Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes.
- Grupo de Danza Contemporánea do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo.

Alba Felpete, Ana Belén Ferreiro, Raquel González e Reyes González, coreografías.
Diego Ventoso, dirección musical

MOVING INTO A NEW AGE
Esta proposta pretende introducirnos na música de Steve Reich, e máis concretamente nunha das súas obras clave: “Drumming”, que pasa por ser tamén unha das obras máis senlleiras da música do século XX.