Noticias de Hoy
Fecha: 21/11/2013
Horario: 23:00 a 23:00

Jam de Teatro

Previstas e imprevistas

Un grupo de artistas novos pero con moitas experiencias entre mans. De Lugo. Con invitados de fóra. Escenas curtas ou acurtadas, happs, a microteatros, música con posta en escena, homenaxes inefables. E, para rematar, improvisación en estado de grazas de nada.

Web: www.clavicembalo.com