Noticias de Hoy
Monica Trastoy
Fecha: 17/10/2013 a 15/12/2013
Horario: 01:00

Exposición: Liñas de luz de Mónica Trastoy

Exposición: Liñas de luz de Mónica Trastoy en Lugo

Mónica Trastoy realiza unha investigación en torno aos elementos estructurais da pintura nun intento de elaborar obras que trascenden os límites tradicionais do cadro, expandíndose cara o entorno no que é situado. Deste xeito a parede é utilizada como unha prolongación do cadro, na cal coloca diferentes medios e formatos para aproveitar as características específicas do espazo.

Esta "pintura expandida" fai que o espectador observe o espazo e participe activamente na obra establecendo recorridos visuais subxectivos.

Web: www.monicatrastoy.com