Noticias de Hoy
Fecha: 08/03/2014 a 09/03/2014

Curso de iniciación á ilustración de Natureza

Curso de iniciación á ilustración de Natureza
De marzo a xullo de 2014

O obxectivo deste curso é iniciarse no mundo da ilustración natural, que serve como ferramenta de traballo para naturalistas, estudosos e interesados na natureza. Tratarase de aprender as principais técnicas, os materiais máis utilizados e nocións sinxelas para poder sacarlle o maior partido as nosas saídas de campo con papel e lapis. Ademais, sempre que nos sexa posible, os días que dure o taller remataremos a teoría con prácticas de campo ó aire libre, que é a mellor forma de aprender.

As clases serán polas mañás, así aproveitaremos mellor a luz natural. O horario será de 10 a 14h, os sábados e domingos segundos de cada mes, a partir de marzo. En principio o curso durará 5 meses, podendo prologalo máis se houbese interese por parte dos asistentes.

Practicaremos a nosa capacidade de observación, xunto coa nosa memoria visual, volume…, conceptos moi necesarios para debuxar animais. Tamén faremos un repaso ós principias materiais, técnicas e practicas de cor. Cada fin de semana trataremos un grupo de animais, así intentaremos ver o máis representativo de cada un. Pero todo o anterior irase ampliando e aplicando con exercicios prácticos. Tamén dedicaremos un fin de semana á flora.

O obxectivo deste taller prolongado é que os propios alumnos practiquen pola súa conta durante o mes seguinte, poñendo en práctica o aprendido. Pode ser moi interesante xuntar todas as obras e comentalas no seguinte taller. Aprenderemos moito todos de todos.

O primeiro día só será necesario traer un lapis HB, papel ou blogue e un sacapuntas. O resto do material irase engadindo a medida que as clases avancen. É interesante que os asistentes vaian facéndose co seu propio material, que é sempre moi persoal e depende dos gustos. Haberá a posibilidade de poder adquirir os materiais necesarios a un bo precio na Casa das Insuas.

PROGRAMA

1º TALLER: 8 e 9 de marzo de 2014, de 10 a 14h

Sábado 8 de marzo de de 2014
- A ilustración da natureza ao longo da historia. A ilustración científica.
- Principais materiais usados na ilustración.
- O caderno de bosquexos. Practicar, experimentar, tomar apuntes.

Domingo 9 de marzo de 2014
- O que hai que saber para debuxar seres vivos e natureza.
- Conceptos no debuxo dos animais: Encadre, estruturas en formas básicas, proporcións, volume, contraste, luz e sombras. A teoría do color.
- Principais técnicas e medios máis usados na ilustración. Acuarela, gouache, plumilla, ceras, lápices…
Exercicios prácticos no interior e exterior
Posta en común. Dúbidas e preguntas

2º TALLER: 12 e 13 de abril de 2014, de 10 a 14h.

Sábado 12 de abril de 2014
- O debuxo dos animais. A anatomía ósea e muscular. Anatomía comparada. A estrutura básica a partir das formas básicas. Animais en movemento.
- Luz e sombras para determinar o volume. Perfil e modelado do debuxo.
- Estudio do cabalo. Estrutura básica. Distintas posicións.
Posta en común, preguntas e prácticas no interior/exterior. Coller fotos de animais, estudar as súas formas, simplificar formas de mamíferos…
Claves, técnicas, consellos, trucos…

Domingo 13 de abril de 2014
- Os mamíferos. Estudio da súa anatomía. Anatomía comparada dos mamíferos. Anatomía comparada co home. Anatomía e movemento.
- O cráneo. Detalle da cabeza. Os ollos.
- As patas. Extremidades en movemento.
Práctica de debuxo con cráneos de mamíferos. Debuxo dun mamífero real. (Ex.: un cabalo, un can, unha vaca…) Aplicación de cor e algunha técnica.

3º TALLER: 10 e 11 de maio de 2014, de 10 a 14h.

Sábado 10 de maio de 2014
- As aves. Estrutura ósea e muscular. As plumas.
- A cabeza. Picos.Ollos. Volume.
- As patas e ás.
- Posicións e movemento.
Debuxo de algún cráneo de ave. Toma de apuntes de aves ó natural, salvaxe ou doméstica (ex.: unha galiña)

Domingo 11 de maio de 2014
- Elección dun ave por parte do alumno e debuxo da mesma a partir do cráneo, documentación fotográfica e guías de campo.
- Aplicación da cor usando as técnicas aprendidas anteriormente.

4º TALLER: 7 e 8 de xuño de 2014, de 10 a 14h.

Sábado 7 de xuño de 2014
- Os insectos. Descrición e partes dun insecto.
- As bolboretas. Escaravellos. Estrutura e forma.
Practicas debuxando algún exemplar de escaravello, bolboreta, libélulas
Recordaranse as técnicas anteriores. Traballarase sobre o detalle, os brillos e a cor. Practicarase a ilustración a tinta.

Domingo 8 de xuño de 2014, de 10 a 14h.
- Os peixes. Anatomía dun peixe. Brillos, transparencias e cores.
- Os réptiles e anfibios. Anatomía. Características para o seu debuxo.
Practicarase algunha das técnicas do apunte, ceras ou acuarela. Deixarase a persoa que elixa a súa técnica e vaia orientando a súa maneira de debuxar e as súas preferencias á hora de tomar apuntes e debuxar do natural. Tamén se volverá a traballar coa tinta. Momento de experimentar.

5º TALLER: 12 e 13 de xullo de 2014, de 10 a 14h.

Sábado 12 de xullo de 2014
- O debuxo da flora a través da historia. Importancia na botánica descritiva.
- A ilustración da flora. Apuntes, características máis frecuentes.
- As flores. Simetría, encadre. Volume.
- As árbores. As coníferas, as caducas. Os brillos. As piñas, froitos…
- Os fungos e os liques. As algas. Detallismo e realismo. Texturas.
Practicarase o debuxo de algunha especie vexetal na natureza. Faremos comparacións e estudio das diferentes formas dos vexetais, técnicas e trucos para o debuxo da flora. Interesante o debuxo das piñas, para practicar proporcións.

Domingo 13 de xullo de 2014
- A paisaxe como temática naturalista e documental.
- Técnicas de debuxo de paisaxes
- Os fondos nas ilustracións.
- Paisaxes invernais, outonais e primaverais. O xogo das cores.
- Paisaxes costeiros, rochedos, acantilados e mariños.
- A auga. Os brillos, as luces, os reflexos.

Practicarase algunha técnica de acuarela e intentarase facer una paisaxe ó exterior. Ademais como remate, tomaranse apuntes do natural con total liberdade por parte do alumno e porá en práctica todo o seu coñecemento aprendido.O importante é soltarse e experimentar.
Faremos un balance de todo o aprendido. Resolveranse dubidas e expoñeremos as nosas obras e todos os progresos.… … e debuxar, debuxar e debuxar.

Web: www.casadasinsuas.com